บริการข้อมูลสารสนเทศ


ลงทะเบียน
คำชี้แจงกรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชน เพื่อ DOWNLOAD
ถ้าเคยลงทะเบียนแล้ว จะแสดงข้อมูลเดิมของท่าน
แต่ถ้ายังไม่เคยลงทะเบียนกรุณาลงทะเบียนด้วยนะครับ
 
เลขประจำตัวประชาชน  
< กรอกเฉพาะตัวเลข 13 หลัก >
   
  
   
สำหรับเจ้าหน้าที่

:: SCD Ed Online ::
     
ศูนย์ปฏิบัติการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดทำโดย ศูนย์ปฏิบัติการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 0 2281 5851 โทรสาร 0 2281 5232 E-mail : obec_doc@hotmail.com
ออกแบบและพัฒนาโดย นายโอภาส สถิตย์เสถียร โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข จังหวัดชลบุรี