จำนวนครูจำแนกตามสาระการเรียนรู้ 
จังหวัด จำแนกตามสาระการเรียนรู้ รวม
ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น เกาหลี สเปน ลาว พม่า มลายู เวียดนาม เขมร อื่นๅ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา นาฏศิลป์ ดนตรี ศิลปะ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม คหกรรม คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
สพม.1 (กทม.1) 94  94  115  50  20  14  19  119  69  37  12  23  29  41  23  770 
สพม.2 (กทม.2) 150  178  210  104  30  31  24  172  120  60  27  34  52  73  44  1344 
สพม.3 174  202  177  153  21  29  32  195  108  72  29  47  69  80  46  1452 
สพม.4 94  108  104  72  17  18  22  105  79  38  26  35  28  45  17  813 
สพม.5 223  253  236  188  47  45  43  247  148  11  89  46  68  84  108  29  1873 
สพม.6 228  275  252  12  163  47  48  46  259  168  18  89  37  50  69  106  57  1938 
สพม.7 122  132  147  87  35  21  35  154  74  47  24  29  27  78  17  1040 
สพม.8 158  204  197  121  37  24  30  197  103  70  52  61  62  91  23  1443 
สพม.9 186  216  208  164  41  23  35  221  125  78  47  49  69  99  47  1624 
สพม.10 171  208  192  122  44  38  36  217  121  73  45  40  57  103  32  1520 
สพม.11 132  177  170  113  37  29  36  177  95  64  47  50  44  70  21  1277 
สพม.12 39  26  32  16  30  22  21  10  16  258 
สพม.13 192  203  224  159  47  48  45  256  119  11  18  76  52  49  44  89  33  1667 
สพม.14 68  76  82  43  21  16  16  99  46  28  19  16  22  38  28  629 
สพม.15 51  80  57  38  15  16  16  64  38  28  11  18  12  33  14  492 
สพม.16 148  159  161  121  24  25  31  183  81  48  45  39  37  44  34  1189 
สพม.17 115  136  123  82  31  38  35  150  72  52  23  19  28  61  16  996 
สพม.18 179  190  221  162  35  27  36  230  110  10  62  38  46  52  112  22  1543 
สพม.19 48  62  61  34  27  13  20  67  32  23  13  17  17  29  476 
สพม.20 62  56  57  53  15  12  15  70  30  17  13  16  16  21  462 
สพม.21 70  80  84  54  29  21  23  82  48  20  11  16  27  42  623 
สพม.22 202  230  224  123  90  74  76  263  112  16  61  49  40  45  93  11  1717 
สพม.23 22 
สพม.24 51  54  60  43  26  21  20  66  29  16  13  10  23  444 
สพม.25 167  185  165  115  67  51  65  195  101  12  62  44  45  44  84  13  1428 
สพม.26 30  42  40  22  14  18  11  39  16  11  11  11  15  293 
สพม.27 133  158  139  108  50  31  37  155  73  44  36  28  38  65  16  1117 
สพม.28 198  211  227  143  79  60  64  254  108  14  67  45  40  41  105  12  1679 
สพม.29 152  162  182  121  61  41  47  187  87  47  38  48  44  69  16  1313 
สพม.30 122  138  132  91  61  27  43  154  73  57  22  27  31  57  1050 
สพม.31 307  403  398  278  102  87  85  389  219  12  20  129  88  94  108  167  96  2995 
สพม.32 29  31  41  32  17  13  13  47  14  10  13  19  298 
สพม.33 151  138  169  98  61  48  55  172  71  12  39  43  29  36  96  12  1235 
สพม.34 169  180  210  103  40  39  41  206  111  67  58  52  63  84  66  1507 
สพม.35 20  60 
สพม.36 134  134  155  90  46  39  36  180  69  41  35  31  30  86  22  1151 
สพม.37 72  88  85  65  21  12  18  95  45  24  21  25  15  34  11  638 
สพม.38 150  174  191  111  48  35  39  173  91  64  33  25  45  84  15  1288 
สพม.39 199  227  261  172  50  48  46  215  121  90  52  74  49  107  51  1773 
สพม.40 117  129  126  82  32  22  20  130  62  37  33  24  26  53  19  920 
สพม.41 194  204  216  132  60  43  51  204  115  13  65  42  49  46  97  20  1561 
สพม.42 154  166  175  99  46  42  51  180  106  14  54  40  43  36  81  29  1324